Το «CAR'S ELECTRONICS & PARTS e-shop» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΣΙΛ. », που εδρεύει στη στην Ελλάδα (Αγίας Τριάδος 33, Θεσσαλονίκη.). Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να βρείτε τα ίδια ακριβώς προϊόντα με αυτά ενός φυσικού καταστήματος της εταιρίας μας.

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.cars-electronics-parts.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικά για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.cars-electronics-parts.gr. Η εταιρία μας (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους όποιους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη.

 

1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά αλλά όχι και περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων είναι ιδιοκτησία της δικαιούχου και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικιαούχου. Επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση από τη δικαιούχο εταιρία δικαιωμάτων ή έστω παραχώρηση άδειας χρήσης πνευματικού ή βιομηχανικού δικαιώματος, σήματος ή λογότυπου.

 

2. Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης

Η Δικαιούχος εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων αναρτημένων στην ιστοσελίδα προϊόντων ή από τυχόν τεχνικών ή ορθογραφικών λαθών. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, ο επισκέπτης –χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να επικοινωνήσει με τη δικαιούχο εταιρία, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πάντως, η δικαιούχος εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή, η τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης –χρήστης αναλαμβάνει κάθε πιθανό κίνδυνο που θα προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η δικαιούχος δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα προκληθεί στον επισκέπτη -χρήστη, εξαιτίας της πρόσβασης και της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες και τα προϊόντα παρέχονται «ως έχουν», χωρίς η δικαιούχος να εγγυάται ή να ευθύνεται για την καταλληλότητα και την εμπορευσιμότητα των προϊόντων για συγκεκριμένο σκοπό.

Τέλος, η δικαιούχος δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη –χρήστη, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα της δικαιούχου εταιρίας είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων ο επισκέπτης - χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο της.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα (λόγω ηλικίας κ.λπ.).

 

3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (συλλογή πληροφοριών, ασφάλεια συναλλαγών, αναγνώριση πελάτη)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Για τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συλλογή ορισμένων προσωπικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν αυστηρά απόρρητα, επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο από το υπεύθυνο τμήμα της εταιρίας και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από το νόμο η γνωστοποίησή τους μόνο στις Αρμόδιες Αρχές ή εφόσον επιβληθεί με δικαστική απόφαση). Περαιτέρω, η εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να αρχειοθετεί και να συλλέγει τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πάντα διατηρώντας το απόρρητο αυτών. Η εκ μέρους του επισκέπτη χρήστη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει αυτόματα ότι συναινεί στο να χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν αυτά από τους υπαλλήλους της εταιρίας και μόνο για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που παραθέτονται παραπάνω.

Στην περίπτωση των "δεσμών" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης - επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του αρχείου του.

 

4. Τιμές Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει αφού προστεθούν τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής των προϊόντων, με τα οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης, ο οποίος θα ενημερώνεται πριν την επιβεβαίωση και την αποστολή της παραγγελίας.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, μία τέτοια ανατιμολόγηση των προϊόντων δεν θα επηρεάζει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες, τις οποίες έχει αποδεχθεί η εταιρία.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης και αποδοχής από την εταιρία.

Η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των προϊόντων της σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή γεωγραφική περιοχή.

 

5. Τρόποι Πληρωμής

Η καταβολή του τιμήματος για την αγορά των προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της δικαιούχου εταιρίας, έπειτα από συνεννόηση με αυτήν. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος εξόφλησης του τιμήματος αποκλείεται.

 

6. Εγγυήσεις Προϊόντων.

Τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας συνοδεύονται από τις σχετικές εγγυήσεις των κατασκευαστριών εταιριών, εφόσον τέτοιες παρέχονται.

Η εταιρία δεν προσφέρει καμία επιπλέον εγγύηση αυτών.

 

7. Κίνδυνος Χειροτέρευσης ή Απώλειας Προϊόντων

Η εταιρία ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, καταστροφή ή χειροτέρευση των αποσταλέντων προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στον πελάτη.

Από το χρονικό σημείο της παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη και την υπογραφή παραλαβή τους από αυτόν, η εταιρία παύει να ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν καταστροφή, ζημία, χειροτέρευση, καταστροφή ή απώλεια των προϊόντων και τον κίνδυνο φέρει αποκλειστικά και μόνο ο πελάτης.

Εφόσον ο πελάτης υπογράψει στο έντυπο αποστολής ότι παρέλαβε τα προϊόντα, τεκμαίρεται αυτόματα ότι αυτά δεν φέρουν οποιοδήποτε ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας ή ότι αποδέχεται το τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη της ιδιότητας.

 

8. Αποστολή, Παράδοση Προϊόντων και Έξοδα αποστολής

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται και θα παραδίδονται στη διεύθυνση την οποία θα ορίζει ο πελάτης με την παραγγελία.

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με εταιρία ταχυμεταφορών. Η εταιρία συνεργάζεται με συγκεκριμένη εταιρία ταχυμεταφορών, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Ωστόσο, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλη εταιρία ταχυμεταφοράς της αρεσκείας του.

Τα έξοδα αποστολής βαραίνουν αποκλειστικά τον πελάτη, ο οποίος θα ενημερώνεται για το ακριβές κόστος και χρόνο αποστολής μετά την παραγγελία του και πριν την εκ μέρους του επιβεβαίωση της παραγγελίας αυτής προς την εταιρία μας.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής της παραγγελίας εντός του συμφωνημένου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

 

9. Υπαναχώρηση – επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων

Ο χρήστης της ιστοσελίδας – καταναλωτής, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναιτιολόγητα και να επιστρέψει το προϊόν μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, δηλαδή από αυτή που αναγράφεται από την εταιρία ταχυμεταφοράς στην απόδειξη παραλαβής.

Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή του προϊόντος είναι:

• η συσκευασία αυτού να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση.

• το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί

• να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (π.χ. απόδειξη λιανικής, απόδειξη ταχυμεταφοράς)

Η διαδικασία επιστροφής θα πραγματοποιείται με αποστολή του προϊόντος στην έδρα της εταιρίας μας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής φέρει την ευθύνη για την καταστροφή, απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, συνιστάται οι επιστροφές να πραγματοποιούνται με τη χρήση εταιριών ταχυμεταφοράς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η υπαναχώρηση – επιστροφή είναι η συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης υπαναχώρησης (βλ. σχετικό υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης), η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρία μας εγγράφως.

Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, η εταιρία μας υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που καταβλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

 

10. Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίσει ελάττωμα, εφόσον αυτό καλύπτεται από την εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας, η επιστροφή του, είτε προς αντικατάσταση είτε προς επισκευή, μπορεί να γίνει με αποστολή του προϊόντος στην έδρα της εταιρίας μας.

Το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς την έδρα της εταιρίας βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή (επιστροφής του προϊόντος με αποστολή), επισημαίνεται ότι και η ευθύνη καταστροφής, απώλειας και χειροτέρευσης των προϊόντων μέχρι την παραλαβή τους από την εταιρία βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

 

11. Δεσμοί (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites)

Η εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών" (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που πιθανώς θα προκύψουν κατά την επίσκεψη - χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η εταιρία ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης - χρήστης να απευθύνεται.

 

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Αν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και άρα ακυρώσιμη, καθίσταται αυτόματα ανεφάρμοστη, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από τη σύμβαση αυτή είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

13. Έδρα της Εταιρία

Αγίας Τριάδος 33, Θεσσαλονίκη. 79

Υπόδειγμα δήλωση υπαναχώρησης

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο/Η υπογράφων/ουσα ……………………………. (ονοματεπώνυμο) του ………………. (όνομα πατέρα), κάτοικος …………………….(πόλη) (οδός …………., αριθ. …., τηλ. επικοινωνίας …………………………) δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι επιθυμώ να υπαναχωρήσω αδικαιολόγητα από την πώληση που συνήψα με την εταιρίας σας την ……………….. (ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, όπως αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής της ταχυμεταφοράς), κατά το άρθρο 4 § 10 του ν. 2251/1994.

Επίσης, δηλώνω ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις υπαναχώρησης:

• η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση

• το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί

• συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (π.χ. απόδειξη λιανικής, απόδειξη ταχυμεταφοράς)

…………(τόπος), …/…/202…

Ο/Η Δηλών/ούσα

(υπογραφή)

 

Στοιχεία επικοινωνίας

logo2

Αυθεντικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές!